Voorwaarden van de Giveaway

1. Toepasselijkheid

1. Dit zijn de weggeefvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Retail Platform Solutions B.V. ("ISKO Vital™"). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van ISKO VITAL worden geplaatst voor de verkoop van gezichtsmaskers, momenteel te vinden op www.iskovital.com ("Bestelling" en "Website") voor alle producten en diensten in verband daarmee van ISKO VITAL ("Producten") voor consumenten gedurende de specifieke periode die voor de prijsvraag is vastgesteld.

2. De wedstrijd Giveaway is alleen geldig in geselecteerde landen van Europa* en het Verenigd Koninkrijk. Ongeldig waar wettelijk verboden. 3. Een aankoop is noodzakelijk om deel te nemen aan de wedstrijd. Door deel te nemen aan deze weggeefwedstrijd, gaat u ermee akkoord om u te abonneren op de ISKO Vital™+ e-maillijst, waar u wekelijks promotie-e-mails ontvangt. Uw deelname aan de giveaway wordt beschouwd als uw volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden hierin.

3. Door het plaatsen van een bestelling voor Producten gaat u expliciet akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van ISKO Vital™ op alle Bestellingen en verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud daarvan, en dat u een kopie van de Algemene Voorwaarden, zoals van toepassing tijdens uw aankoop, hebt gedownload, gearchiveerd en waar nodig afgedrukt.

2. ISKO VITAL

Gedeponeerde naam: Retail Platform Solutions B.V. (besloten vennootschap)

Ingeschreven in: gemeente Eindhoven

Kantooradres: Dr Holtroplaan 38, 5652 XR Eindhoven, Nederland

E-mailadres: support@iskovital.com

Inschrijvingsnummer in Nederlandse Kamer van Koophandel: 77986377

BTW registratienummer: NL861223391B01

3. De Weggever

Hieronder volgen de voorwaarden van The Giveaway:

1. Alleen personen die in deze landen wonen, komen in aanmerking voor deelname aan de Giveaway: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

2. Werknemers van ISKO Vital™+ of hun familieleden of anderen die op enige wijze verbonden zijn met de wedstrijd of helpen bij het opzetten van de wedstrijd, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

3. Er is geen inschrijfgeld om deel te nemen aan deze wedstrijd, alleen een bestelling gekocht tijdens de tijd die is vastgesteld in de wedstrijdvoorwaarden. Er is geen minimumaankoop vereist voor deze wedstrijd.

4. Elk ordernummer heeft slechts recht op één (1) deelname aan De Giveaway.

5. De promotionele prijs voor het winnen van De Giveaway is:


- Week 25: één Samsung Galaxy TAB a7 (de "Prijs"). Alle bestellingen die zijn geplaatst vanaf 21/06/2021 00:00 uur tot 27/06/2021 23:59 uur zijn geldig om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Winnaar van de trekking van de Samsung Galaxy TAB A7 is:
Bestelling #71570 - Poppy A.
(https://app.randompicker.com/protocol/720783x93889)

- Week 26: een ASUS Chromebook (de "Prijs"). Alle bestellingen die zijn geplaatst vanaf 28/06/2021 00:00 uur tot 04/07/2021 23:59 uur zijn geldig om deel te nemen aan deze wedstrijd.
Winnaar van de trekking van de ASUS Chromebook is:
Bestelling #71737 - Alessa G.
(https://app.randompicker.com/protocol/721526x89166)

- Week 28: Gelaatsmaskers en caps gesigneerd door het HAAS-team (de "Prijs"). Elke bestelling die tussen 05/07/21 00:00am tot 18/07/2021 23:59p m is geplaatst en waarbij de HAAS-code bij de kassa is gebruikt, is geldig om aan deze wedstrijd deel te nemen.
Winnaars van de HAAS giveaway:
Gaetan T. bestelling #72187: 1 masker + 1 kap
Leone bestelling #72386: 1 masker + 1 muts
Matthew W. bestelling #72512: 1 masker + 1 muts

- In aanvulling op de Giveaway wedstrijd, zullen wij één bestelling per dag verloten die volledig zal worden terugbetaald, vanaf 16/06/2021 en eindigend op 1/07/2021. Alle bestellingen gekocht vanaf deze datum zullen geldig zijn om deel te nemen aan deze wedstrijd. Om deel te nemen is het alleen nodig om de algemene voorwaarden te accepteren. De winnaar zal via e-mail en via deze pagina op de hoogte worden gebracht.

Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 16/06/2021:
Bestelling #71318 - Vera T.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 17/06/2021:
Bestelling #71361 - Annete Z.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 18/06/2021:
Bestel #71401 - Rob K.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 19/06/2021:
Bestel #71440 - Susan S.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 20/06/2021:
Bestel #71469 - Simon T.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 21/06/2021:
Bestelling #71506 - Josh D.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 22/06/2021:
Bestelling #71491 - David B.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 23/06/2021:
Bestel #71568 - Tita O.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 24/06/2021:
Bestelling #71603 - Caroline L.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 25/06/2021:
Bestel #71634 - Michael P.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 26/06/2021:
Bestel #71666 - Sheila P.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 27/06/2021:
Bestel #71693 - Alex C.
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 28/06/2021:
Bestel #71753 - L. D.
(https://app.randompicker.com/protocol/720939x45834)
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 29/06/2021:
Bestel #71778 - V. K.
(https://app.randompicker.com/protocol/721029x57574)
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 30/06/2021:
Bestelling #71841 - Christine. G.
(https://app.randompicker.com/protocol/721142x7670)
Winnaar van de dagelijkse terugbetaling verloting 1/07/2021:
Bestelling #71868 - Andrew G.
(https://app.randompicker.com/protocol/721307x28811)

6. De promotionele prijs zal per post worden verzonden naar de winnaar van de Giveaway vanaf de e-mail die via de bestelling is verstrekt.

7. ISKO Vital™+ zal de trekking van de Giveaway hosten via de website https://app.randompicker.com/. ISKO Vital™+ account kan worden gevonden via e-mail support@iskovital.com of gebruikersnaam @iskovital en alle live wedstrijden kunnen vanaf daar worden geverifieerd.

8. ISKO Vital™+ zal de winnaar binnen zeven (7) dagen na De Giveaway via E-mail op de hoogte stellen van de winst. De winnaar ontvangt de promotionele prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst door Isko Vital+ van de gegevens van de winnaar die nodig zijn om de verzending van de prijs te beïnvloeden.

9. Niettegenstaande Sectie 8 hierboven, in het geval dat, om welke reden dan ook, de winnaar van de promotionele prijs niet binnen dertig (30) dagen reageert op de kennisgeving per e-mail dat hij/zij gewonnen heeft, wordt deze winnende deelnemer geacht zijn/haar aanspraak op de prijs te hebben verspeeld en heeft ISKO Vital™+ geen enkele verplichting om de winnende deelnemer op welke manier dan ook te compenseren.

10. De beslissing van ISKO Vital™+ is definitief met betrekking tot alle zaken die verband houden met het toekennen van de promotionele prijs en is niet onderhevig aan herziening of beroep door een deelnemer of een derde partij.

11. De Prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of geldswaarde.

12. Door deel te nemen aan de Weggeefactie stemt elke deelnemer zonder voorbehoud in met deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Weggeefactie en de toekenning van de Prijs.

13. Door deel te nemen aan de Giveaway stemt elke deelnemer ermee in ISKO Vital™+, haar wettelijke vertegenwoordigers, filialen, dochterondernemingen, agentschappen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te stellen, te ontslaan en schadeloos te stellen van welke schade dan ook geleden of opgelopen in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.

14. ISKO Vital™+ neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de verzendkosten van De Giveaway.

15. ISKO Vital™+ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen.

16. ISKO Vital™+ behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, De Giveaway te annuleren, wijzigen of op te schorten als, naar eigen oordeel, De Giveaway niet in staat is om te worden uitgevoerd zoals gespecificeerd.

17. ISKO Vital™+ behoudt zich het recht voor om de voornaam van de winnaar, 1e initiaal van de achternaam, stad en staat weer te geven. Deze informatie zal worden toegevoegd aan deze pagina en/of aan elk social media kanaal van Isko Vital+.

18. Winnaars worden willekeurig gekozen uit de groep van geldige e-mailadressen en bestelnummers zoals aangegeven op de inschrijfpagina's.

19. ISKO Vital™+ is bereikbaar voor eventuele opmerkingen of twijfels over deze wedstrijd of de prijs via e-mail: support@iskovital.com

Laatste update: 15 juni 2020