Het eerste mondkapje met NEN-certificering

We zijn trots op het feit dat ISKO Vital B.V. als eerste bedrijf de NEN-certificering - de recentelijk vastgestelde Nederlandse norm voor publieksmaskers - heeft ontvangen. De certificering is gebaseerd op de NEN-spec 1-2 die tot doel heeft de kwaliteit en efficiëntie van mondkapjes voor publiek gebruik te waarborgen door strenge eisen te stellen aan iedereen die deze volksgezondheid artikelen produceert.


De animo in de markt voor het verkrijgen van het keurmerk was groot, dus we zijn er bijzonder trots op dat we als eerste bedrijf deze certificering (en het bijbehorende keurmerk) voor onze ISKO Vital+ Premium mondkapjes hebben gekregen van de certificerende instantie, Kiwa Nederland B.V.

Onze producten voldoen niet alleen aan, maar overtreffen ook de eisen van de NEN-commissie die de certificeringsprotocollen heeft opgesteld. Deze eisen omvatten strenge testsen op bacteriële filtratie efficiëntie, ademweerstand, pasvorm en gebruiksgemak en duurzaamheid.

De bacteriële filtratie efficiëntie (BFE) van ISKO Vital™+ gezichtsbedekking is ≥95% (terwijl de minimale eis van de NEN ≥70% is), waardoor ISKO Vital™+ in de hoogste categorie van NEN Spec 1-2 gecertificeerde producten wordt geplaatst.


NEN benadrukt ook de noodzaak van comfort. Wanneer mondkapjes niet comfortabel zijn, hebben mensen de neiging ze niet te dragen, of in ieder geval niet op de juiste manier. Het certificatieschema heeft een minimum vereiste voor de ademweerstand van <70 Pa / cm2 en de ISKO Vital™+ Premium mondkapjes behalen dit ruim, met een ademweerstand minder dan 40 Pa / cm2 - wetenschappelijk bewijs dat onze mondkapjes zeer comfortabel zijn om te dragen.

De NEN Spec 1-2 raadt aan dat mondkapjes waterafstotend zijn en de ISKO Vital™+ Premium mondkapjes zijn water- en olie afstotend, een ander voorbeeld waarbij we de norm overtreffen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het zeer belangrijk dat mondkapjes kunnen worden gewassen en hergebruikt. De NEN-spec 1-2 vereist minimaal vijf wasbeurten om de duurzaamheid te waarborgen. Onze ISKO Vital™+ Premium mondkapjes kunnen 15 keer worden gewassen en hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.


Tot slot is ook de zachtheid van de stof, de pasvorm en het gebruiksgemak, zoals beschreven in de NEN-spec 1-2, door een onafhankelijk panel beoordeeld en zijn we met vlag en wimpel geslaagd.